21th year with the love of chemistry ...

Viscojet Painting System - Safer and Standard Viscose Painting

Viscojet Boyama Sistemi - Daha Güvenli ve Standart Viskon Boyama

Viskon boyamanın zorlukları ve günümüzün rekabetçi şartlarında tekstil boyama işletmelerinin ihtiyacı için geliştirilen Viscojet Boyama Sistemi tüm viskonların daha güvenli ve ekonomik boyanmasına imkan sağlamaktadır.

Viscojet Sisteminde, ham kumaşa Viscopol EDP verildikten sonra boyama bağlanır. Her türlü zor şartlarda, hiçbir ek kimyasal kullanmadan ortama tuz ve boya verilmesine bağlanmaktadır.

Sadece 3g/l Sodanın kullanılmadığı sistemde koyu renkler için en fazla 2,0 g/l tampon karekterli Alkalin Viscose kullanılır. Soda çok az kullanıldığı için ortam kirliliği azalmakla birlikte, 600 ppm’e kadar olan bikarbonat varlığında bile pH rahatlıkla 10,8-11,2 aralığında kalmaktadır.

Alkalin Viscose ile boyarmaddelerin çekimi standardize edilir ve fiksatör kullanımı  gerekmeden boyama ideal oranlarda fikse edilmektedir.  Alkalin Viscose ve soda aynı ortamda çözünür ve ortalama 20 dakikada dozajlanır.

Boyama bittikten sonra 2 banyo değiştirecek kadar taşarlı boşaltma yapılır. Bir durulama sonrası nötralizasyon gerekmeden DecoClean ile yıkamaya geçilmektedir.

Yüksek sıcaklıkta kısa süreli bir yıkama ve ek bir sıcak yıkama sonrası genel olarak boyama bitmektedir.

Decojet Sistemde sadece aşağıdaki kimyasallar kullanılarak boyama yapılmaktadır.

-        Yardımcı Kimyasallar

o   Viscopol EDP - Koyu renkler için ön işlemsiz boyama yardımcısı

o   Alkaline Viscose - Viskon boyama için tamponer alkali

o  DecoClean - Reaktif boyama sonrası için efektif yıkayıcı

-        Diğer Kimyasallar

o   Tuz

o   Asetik Asit

o   Yumuşatıcı

 

 Kimyasalları kısaca tanıtacak olursak;

o   Viscopol EDP   : Viskon boyama başlangıcında sadece EDP kullanılarak boyamaya bağlayabilirsiniz. Üstelik en zor renklerde bile kesinlikle hiçbir ek yardımcı gerektirmeksizin boyamaya başlanabilir. Egal boyama için mükemmel sonuçlar vermektedir.

o   Alkalin Viscose    :  Soda yerine Alkalin Viscose ile boyamaya devam edebilirsiniz. Sodadan çok daha güvenli ve tamamen tampon kimyasallardan oluşan Alkalin Viscose 20 dakikada dozlanabilir. Rahatlıkla pH=11’e ayarlanır ve boyama süresince sabit kalır. Alkalin Viscose “organik üretim” kapsamında kullanılabilir. (Sertifikasyon sürecinde.)

o   DecoClean : Boyama sonrası nötralizasyon yapılmasına gerek bırakmadan ViscoClean ile yıkamaya geçebilirsiniz. Yıkamalar asidik ortamda ve rengin korunması koşulu ile yapılamaktadır.

o   Viscopol EDP

§  Boya girişinde pH ayarlar; Boya girişinde hiçbir pH ayarlayıcı, bikarbonat giderici ve pH tamponlayıcı kullanımına gerek kalmaksızın pH’ı ayarlar ve tamponlar.

§  İyi bir pH tamponlayıcıdır; Boya girişinden soda veya alkali dozajına kadar pH değerini sabitler, alkali dozajında da pH’ın lineer çıkmasını sağlar.

§  İyi bir egalizatördür;  Boyarmaddelerin boyama ortamında egal dağılmasını ve çökmeden çözünmesini sağlar.

§  İyi bir iyon tutucudur;  Boyama başlangıcında banyoda ve kumaş üzerinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve demir, bakır tuzlarını bağlayarak boyama kalitesini korur.

§  Bikarbonat zararlarını azaltır;  Boyamada, bikarbonattan kaynaklanan pH değişimlerini, yüzey düzgünsüzlüğünü ve beyaz harelenmeyi engeller.

§  Boyama hızını ayarlar; Alkali dozajı sırasında boya çekim ve fikse hızını kontrol eder, Boyarmadde alkali dozajı sırasında elyafa kontrollü  nüfuz eder. Özellikle alkali dozajlama aşamasında boya çekim ve boya fikse hızını kontrol altında tutar. Boya verimini ve renk tonunu etkilemez.

o   Alkalin Viscose

§  Özellikle viskon boyama için geliştirilmiştir. Lineer pH yükselmesi sağlar.

§  Ortama yeterli alkali verildiğinde pH=10,8-11,2 aralığına kolaylıkla ayarlar. Boyarmadde hidrolizini azaltır.

§  Aşırı kullanımı ile pH kontrolden çıkmaz ve lineer yükselmesini korur ve pH aşırı yükselmez.

§  Boyama süresince pH ayarlanan değerde sabit kalır.  Bikarbonattan kaynaklanan pH düğmesi tamponlanır.

§  Boya yapısına uygundur. Amonyak ve türevleri içermez.  Organik üretime uygundur.

o   DecoClean

§  Boyama sonrası taşarlı boşaltma ve bir durulama ile nötralizasyon yapılmadan yıkama yapılabilmesine imkan sağlar.

§  Sürekli aynı değerde yıkama yaparak tüm zamanlarda yıkamayı sağlar.

§  Soda kalıntısı veya bikarbonattan dolayı her banyonun ayrı bir pH’ta olmasını engeller.

§  Yıkama banyosunda bakır ve demirden kaynaklanan hassas renk kaymalarını önler.

§  Tam Kontrollü Yıkama sağlar.

§  Yıkamada; ortamın pH’ı, sabun miktarı, ortamın sertliği gibi kontrollere gerek kalmaksızın güvenli ve standart yıkama sağlar.

§  Kalite üzerindeki işçi hatası payını azaltır.

Yeni (Viskon ürünleri) kimyasallarımızı laboratuarınızda denemenizi öneririz.