21th year with the love of chemistry ...

For Standard Dyeing and High Efficiency; Decojet Painting System

Standart Boyama ve Yüksek Verimlilik İçin; Decojet Boyama Sistemi

 

Günümüzün rekabetçi şartlarında tekstil boyama işletmelerinin maliyetlerini azaltmak ve kalite azaltıcı işlemleri ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar sonucu, sektörün öncüsü kimyasal madde üreticisi bazıı firmalar kasarsız boyama prosesi geliştirmişlerdir.

 

Ortalama % 4 ve üzeri boya içeren reçetelerle koyu renklere boyanacak pamuk kumaş veya ipliğin, üzerinde boyama sonrası sorun oluşturabilecek doğal veya sentetik bir kirlilik yoksa bu pamuklar kasar işlemi yapılmadan boyanabileceği görülmüştür.

 

Kasarsız boyama yardımcı kimyasallar genel olarak yeterli yüksek hidrofilite sağlamaktan çok düzgün hidrofilite sağlayacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

 

Genel olarak kasar yapılmadan, ham kumaşı boyama ortamına almayı hedefleyen bu prosesler kasarı ortadan kaldırarak, elyaf hasarını, doğal yağların giderilmesi ile oluşan kumaş yumuşaklığının bozulmasına neden olmadan ekonomik boya girişi sağlamak amacındadır.

 

Colin Kimya A.Ş. tarafından geliştirilen Decojet Sistemi ise kasar, boyama ve yıkamalar için geliştirmelere içermektedir.

 

Decojet Sisteminde, ham kumaşa Decopol EDP verildikten sonra boyama bağlanır. Her türlü zor şartlarda, hiçbir ek kimyasal kullanmadan ortama tuz ve boya verilmesine bağlanmaktadır.

 

Sodanın kullanılmadığı sistemde koyu renkler için en fazla 2,2 g/l tampon karekterli Alkalin Cotton kullanılır. Soda kullanılmadığı için ortam kirliliği azalmakla birlikte, 600 ppm’e kadar olan bikarbonat varlığında bile pH rahatlıkla 10,8-11,2 aralığında kalmaktadır.

 

Alkalin Cotton ile boyarmaddelerin çekimi standardize edilir ve fiksatör kullanımı gerekmeden boyama ideal oranlarda fikse edilmektedir.  Alkalin Cotton soda kullanılmadan kullanılır ve ortalama 20 dakikada dozajlanır.

 

Boyama bittikten sonra 2 banyo değiştirecek kadar taşarlı boşaltma yapılır. Bir durulama sonrası nötralizasyon gerekmeden DecoClean ile yıkamaya geçilmektedir.

 

Yüksek sıcaklıkta kısa süreli bir yıkama ve ek bir sıcak yıkama sonrası genel olarak boyama bitmektedir. Decojet Sistem diye adlandırılan sistemin grafiği aşağıdaki gibidir.

 

Decojet Sistemde sadece aşağıdaki kimyasallar kullanılarak boyama yapılmaktadır.

 

-        Yardımcı Kimyasallar

 

o   Decopol EDP   Koyu renkler için ön işlemsiz boyama yardımcısı

 

o   Alkalin Cotton             Pamuk boyama için tamponer alkali

 

o   DecoClean       Reaktif boyama sonrası için efektif yıkayıcı

 

-        Diğer Kimyasallar

 

o   Tuz

 

o   Asetik Asit

 

o   Yumuşatıcı

 

 

 

DecoJet System | Kasarsız Koyu Renk Boyama Prosesi

 

 

 

 

Proses üç adımda incelenecek olursa;

 

1-      Hamdan kasarsız boyamaya giriş; Banyoya kumaş ve tuzdan sonra flotteye sadece, Decopol EDP verilerek boyama ortamı hazırlanır. Boya banyosunda başka bir yardımcı kimyasal kullanmaksızın boya dozajına geçilebilir.

 

2-      Lineer pH yükselmesi; Soda kullanmadan sadece Alkalin Cotton kullanılarak, pH lineer olarak istenilen değere yükseltilir, aynı değerde tamponlanır. Boyama süresince daha az kirlilik ve daha ideal boyama ortamı sağlanır.

 

3-      Nötralizasyonsuz, standart ve kısa yıkama; DecoClean ile daha kolay yıkama sağlanır. Boyama sonrası sadece bir durulama yapılarak, DecoClean ile yıkamaya geçilir. DecoClean; Alkalin Cotton, boya ve tuz kalıntılarını nötralize ederek, sürekli asidik pH’ta standart yıkama yapar. Genellikle devamındaki sıcak / soğuk durulamalarda da pH değerini sabit tutmaktadır.

 

 

 

Decojet Sistem ile yapılan boyamalar diğer klasik kasarlı prosese göre çok daha avantajlıdır. Decojet Sistem ile diğer sistemlerin karşılaştırlması aşağıdaki gibidir.